Fałszowanie dokumentów, w tym dyplomów ukończenia uczelni wyższych, to jeden z tych problemów, który od lat nie doczekał się idealnego rozwiązania. Tradycyjne pieczątki, olbrzymie, scentralizowane bazy danych to tylko półśrodki, których zabezpieczenia są stosunkowo często łamane.

Rozwiązanie na miarę XXI wieku, musi spełniać określone kryteria, które nie tylko zapewnią niepodważalność danych, ale także łatwy dostęp do bazy danych. Technologią, która w sposób bardzo bezpieczny, prosty, stosunkowo tani, może przyczynić się do zabezpieczenia dokumentów jest blockchain.

W ramach prac realizowanych przy Polskim Akceleratorze Technologii Blockchain powstał projekt Dokuchain – rozwiązanie problemu weryfikacji autentyczności dokumentów oraz umożliwiające wykrywanie zmian dokonywanych w plikach. Jest to rozwiązania oparte o technologię blockchain, dzięki czemu jest ono wydajne oraz bezpieczne. Może być ono wykorzystane w wielu procesach takich jak np.:

  • potwierdzenie autentyczności danego dokument (np. dyplom ukończenia uczelni wyższej),
  • trwały nośnik, jako potwierdzenie dokonania transakcji,
  • rejestr zawartych transakcji.

W pierwszej kolejności Dokuchain skierowany jest do uczelni, które zauważają istniejący problem, a dodatkowo są gwarantem uczciwości wprowadzonych danych do systemu oraz docelowo zabezpieczają system, zapewniając jego decentralizację.

 

Korzystanie z systemu, dla jego końcowego użytkownika nie stanowi większego problemu, rozwiązanie jest intuicyjne i przyjazne użytkownikowi. Działanie systemu zostało przedstawione na poniższym filmie.

 

 

Zastosowanie Dokuchaina, może być naprawdę szerokie, ze względu na jego elastyczność, może on być zintegrowany z istniejącym już systemem, np. w zakresie potwierdzenia świadectw pracy, zwolnień lekarskich czy rejestru ksiąg wieczystych. Na poniższym schemacie zostało przedstawiona propozycja działania systemu dla firmy z sektora ubezpieczeniowego.

 

Proponowane rozwiązanie pozwala na całkowicie bezpieczne, szybkie i zgodne z RODO przeprowadzenie procesu zawarcia umowy. Ponadto, Dokuchain jest rozwiązaniem elastycznym, które może być zintegrowane z istniejącym już procesem, a nasz zespół otwarty jest na kolejne wdrożenia – zarówno w edukacji, jak w innych obszarach, w których autentyczność danych ma kluczowe znaczenie.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami rozwiązania, bądź jego wdrożeniem, napisz do koordynatora projektu – Wojciecha Kaźmierczaka (wojciech.kazmierczak@akcelerator.tech)