FORMULARZ KONTAKTOWY

KONTAKT

Biuro Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain znajduje się w budynku Uczelni Łazarskiego w pokoju 263, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Blockchain Technologies sp. z o.o.
ul. Wiązana 22L, 04-680 Warszawa

E-mail: info@akcelerator.tech

Telefon kontaktowy: 22-242-82-43

 

Blockchain Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie pod adresem: Wiązana 22L, 04-680 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000651824, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł oraz NIP: 1132924664.