Przeprowadzenie głosowania, zarówno tego lokalnego, powszechnego, jak i korporacyjnego, to jeden z tych obszarów działalności, który wymaga najwyższego poziomu zaufania i bezpieczeństwa. Gwarantem niepodważalności głosowania może być technologia blockchain.

Polski Akcelerator Technologii Blockchain w odpowiedzi na problem zgłoszony przez śląską Gminę Jaworze, odnoszący się przeprowadzania głosowań lokalnych, a także komunikacji z mieszkańcami gminy, podpisał w dniu 09.04.2018 umowę akceleracyjną zakładającą stworzenie systemu głosowań lokalnych, który opracowany ma zostać przez zespół “Lokalna.net“, reprezentowany przez Panów Marcina Gawlasa i Rafała Maja. Projekt został zgłoszony do Akceleratora w ramach I tury rekrutacji.

Założenia projektu “Lokalna.net” zakładają stworzenie aplikacji bazującej na bezpiecznym protokole “open vote mix” wykorzystującym technologię blockchain. Aplikacja będzie dostępna na wszystkich platformach mobilnych i będzie umożliwiać głosowanie mieszkańcom danej miejscowości, gminy, powiatu, czy wybranej grupy dopuszczonych do głosowania nad zgłoszonymi projektami np. w ramach budżetów obywatelskich lub funduszy sołeckich. Projekt zakłada zachowanie pełnej anonimowości głosujących. Ważnym elementem aplikacji ma być również system komunikacji miedzy mieszkańcami gminy a lokalnymi władzami, dotyczący np. ostrzegania o zagrożeniu czy zgłaszaniem istotnych z punktu widzenia mieszkańca problemów.

Pierwsze efekty pracy powinny być widoczne za parę miesięcy, natomiast cały projekt, z gotowym MVP powinien zostać ukończony na początku 2019 roku.

Idea budżetów partycypacyjnych zyskuje coraz większą popularność w Polsce, co przekłada się również i na kwoty, które samorządy przeznaczają na ten cel. W Szczecinie jest to około 8 mln złotych [1] a Krakowie już ponad 12mln złotych [1]. Ułatwienie głosowania, przy zwiększeniu jego zabezpieczenia, a także lepszej identyfikacji głosujących może wpłynąć tylko pozytywnie na rozwój tego, ważnego dla społeczeństwa obywatelskiego obszaru.

Systemy głosowań oparte blockchainie to kolejny krok w rozwoju tej technologii, dzięki wysokim standardom bezpieczeństwa, a także możliwości ograniczenia kosztów organizacji wyborów stają się coraz bardziej popularne. Już teraz pojawiają się doniesienia o testach takich rozwiązań, a także o kolejnych projektach, które mogą zaproponować nowe, przełomowe rozwiązania. Mamy nadzieję, że również i nasz projekt, okaże się takim rozwiązaniem, a skorzystają na nim wszyscy obywatele naszego kraju.