WSPÓŁPRACA

RELACJE Z OTOCZENIEM

Funkcjonowanie Akceleratora będzie wymagało koordynacji różnych obszarów działalności w zakresie m.in. wiedzy, podaży projektów, popytu na nie, zapewnienia ich finansowania oraz możliwości prawnych ich realizacji.

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Akceleratory powstałe w programie ePionier NCBiR mają realizować projekty na rzecz „instytucji publicznych”. Instytucje te zostały zdefiniowane bardzo szeroko, jako „podmiot publiczny lub każdy inny podmiot, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego”.

Instytucje zaangażowane w powstanie Akceleratora:

PARTNERZY

Realizacja projektu będzie przebiegała przy wsparciu różnych jednostek.

 

Ernst & Young Business Advisory

Firma EY udzieli zespołowi Akceleratora wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji projektów ICT i współpracy z instytucjami publicznymi. Ma ona duże, wieloletnie i międzynarodowe doświadczenie w dopasowywaniu rozwiązań ICT do potrzeb podmiotów publicznych. Udzieli ona również Akceleratorowi i zespołom interdyscyplinarnym wsparcia w zakresie komercjalizacji wypracowanych rozwiązań. W szczególności będzie ono dotyczyło pozyskania inwestorów zewnętrznych oraz wspólnej realizacji projektów techniczno-biznesowych.

NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest grantodawcą i głównym podmiotem finansującym Akcelerator. Kwota przyznanego przez NCBR wsparcia w ramach programu ePionier to blisko 10 mln zł.

Strumień „Blockchain i Kryptowaluty"

W lipcu 2016 r. decyzją Minister Anny Streżyńskiej w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” powstał Strumień „Blockchain i Kryptowaluty”. Jednym z jego celów jest umożliwienie wykorzystania technologii blockchain na potrzeby procesów w administracji i biznesie. Kilka osób-ekspertów biorących udział w jego pracach zgodziło się wesprzeć Akcelerator i zespoły interdyscyplinarne swoją wiedzą i doświadczeniem w roli mentorów.

Nexussquared

Akcelerator technologii blockchain z siedzibą w Zurychu. Szef tego akceleratora jest jednocześnie jednym z mentorów projektu. W przypadku zidentyfikowania odpowiedniej szansy biznesowej, Nexussquared jest zainteresowany połączeniem inwestorów z Zachodniej Europy z inkubowanymi spółkami.

INWESTORZY

Przewidujemy dwa rodzaje inwestorów:

– finansujących Akcelerator,

– finansujący wyinkubowane projekty.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

BioInfoBank

BioInfoBank Institute (współzałożyciel Akceleratora) zapewnił wkład własny pieniężny w wysokości ok. 2,5 mln zł.

Venture Inc

Venture Inc to polski fundusz typu VC, będący zainteresowany finansowaniem projektów opartych na technologii blockchain prowadzonych przez nasz Akcelerator.

BiB Seed Capital

Fundusz zalążkowy BioInfoBanku zadeklarował zainteresowanie wejściem kapitałowym w inkubowane spółki.

Sunfish Partners

Sunfish Partners to fundusz typu VC mający siedzibę w Berlinie. Inwestuje w startupy we wczesnej fazie rozwoju, również w zakresie technologii blockchain.

Global Network Application

Fundusz inwestycyjny prowadzony przez Aleksandra Lesza. W latach 1980-1989 był on dyrektorem departamentu informatyki Banku PEKAO S.A, a następnie założył firmę informatyczną Softbank notowaną aż do 2006 r. na WIG20 (obecnie w ramach Asseco Poland).

BonusCard

Fundusz seed capital – pierwszy fundusz VC w Polsce, który zainwestował w serwis kryptowalutowy. Również potwierdził zainteresowanie inwestowaniem w spółki tworzone w ramach Akceleratora.