ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE na umowę zlecenia na fontend developera

12.03.2018 r.

PATB/2017/03/02

OTWARTE

ZAPYTANIE OFERTOWE na umowę zlecenie na stanowisku Senior Blockchain Programmer

12.03.2018 r.

PATB/2018/03/03

OTWARTE

ZAPYTANIE OFERTOWE na umowę zlecenie na stanowisku Analityka Biznesowego

27.02.2018 r.

PATB/2018/02/02

ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie MVP systemu umożliwiającego bezpieczne i niepodważalne oddawanie głosów w głosowaniach i plebiscytach lokalnych

11.03.2018 r.

PATB/2018/03/01

OTWARTE

ZAPYTANIE OFERTOWE na umowę zlecenie na stanowisku Business Product Ownera

02.02.2018 r.

PATB/2018/02/01

ZAMKNIĘTE

ZAPYTANIE OFERTOWE na umowę zlecenie na stanowisku starszego programisty blockchain

23.11.2017 r.

PATB/2017/11/01

ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PATB/2017/10/01 na umowę zlecenie na stanowisku młodszego programisty 

25.10.2017 r.

PATB/2017/10/01
ZAKOŃCZONE

OTWARTE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  PATB/2017/10/02 na umowę zlecenie na stanowisku programisty 

25.10.2017 r.

PATB/2017/10/02

ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  PATB/2017/08/01 na umowę zlecenie na stanowisku młodszego programisty blockchain

24.08.2017 r.

PATB/2017/08/01

ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  PATB/2017/08/02 na umowę zlecenie na stanowisku młodszego programisty 

25.08.2017 r.

PATB/2017/08/02

ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PATB/2017/09/01 na umowę zlecenie na stanowisku programisty blockchain

12.09.2017 r.

PATB/2017/09/01

ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz specjalistycznych akcesoriów komputerowych

11.05.2017 r.

PATB/2017/05/01

ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE na umowę zlecenie na stanowisku Blockchain Engineer

01.04.2017 r.

PATB/2017/04/01

ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PATB/2017/05/01 z dnia 11.05.2017 r.
na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz specjalistycznych akcesoriów komputerowych.

  1. Treść zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją zamówienia
  2. Załącznik numer 1 – formularz oferty
  3. Załącznik numer 2 – oświadczenie o braku powiązań
  4. Wyniki postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dzieła w postaci oprogramowania

08.02.2017 r.

PATB/2017/02/01

ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PATB/2 na umowę zlecenie na stanowisku młodszego programisty blockchain

29.12.2016 r.

PATB/2

ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PATB/2017/02/01 na wykonanie dzieła w postaci oprogramowania
w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego związanego z projektem optymalizacji i automatyzacji tworzenia harmonogramów pracy personelu w służbie zdrowia z archiwizacją grafików opartą na technologii blockchain realizowanego w projekcie pt.: „Polski Akcelerator Technologii Blockchain, rekomendowanym do dofinansowania w Działaniu 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na:
– stronie internetowej Zamawiającego www.akcelerator.tech oraz rozesłane drogą mailową

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty_dzieło programistyczne
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
Wybór oferty zapytanie nr PATB20170201